About Us

“Combating Global Climate Change and Improving International Cooperation in Waste Management.”

AVRUPA BİRLİĞİ son yıllarda Döngüsel Ekonomiyi stratejik bir hedef haline getirerek Yeşil Mutabakat adımlarını hızlandırdı. 2030 yılına kadar ambalaj atıklarının %75'ini geri dönüştürmeyi hedefleyen AB, belediye atıklarında bu oranı %65'e çıkarmayı hedefliyor.

AB'de atık önleme konusunda kamuoyu bilincini artıran ve atık türüne göre azaltmayı destekleyen etkin strateji ve planlama çalışmaları, 2010 yılından itibaren yeni yönlendirmelerle ileri bir aşamaya taşınmıştır. En iyi uygulamaların yeni planlara dahil edildiği çalışmalarda; önleme ve azaltma ile etkin geri dönüşüm faaliyetlerinde güçlü destekler sağlanmıştır. Avrupa Komisyonu 2008/98/EC-AB Atık Yönetimi Çerçeve Direktifi, 1999//31/EC-Depolama Yönetmeliği, 94/62/EC-Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ile birlikte geri dönüşümle ilgili hedeflerin gözden geçirilmesi için yeni bir yönetmelik önerilmiştir. ve diğer atıklar ve ekleri 2 Haziran 2014'te.

Devam eden mevzuat çalışmaları ile belediye atıklarının geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranının 2030 yılına kadar %70'e, ambalaj atıklarının ise atık türüne göre kademeli bir artış öngören geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranının %80'e (2020 arası) çıkarılması hedeflenmektedir. ve 2030'da geri dönüşümü artırarak ve 2030 yılı sonuna kadar kağıt için %90, plastik için %60, ahşap için %80, cam, metal ve alüminyum için %90) geri dönüştürülebilir maddelerin (plastik, kağıt, metal, cam ve biyokütle) 2025 yılına kadar atık bertarafında maksimum %25'e ulaşan bir engel kalmaması.

2025 yılına kadar gıda atıklarının üretimini %30 oranında azaltacak önlemlerin alınması, üye ülkelerde olası uyum güçlüklerini izleyebilecek bir erken uyarı sisteminin kurulması, üye ülkelerde en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tehlikeli atıkların takibinin iyileştirilmesi, kirleten öder atık üreticisinin faaliyetleri için asgari koşulların karşılanması, yükümlülüklerin maliyet etkin bir şekilde detaylandırılması, KOBİ'ler için raporlama yükümlülüğünün basitleştirilmesi, atık yönetmeliğindeki eski yasal tanımların kaldırılması, tanımların uyumlaştırılması ve uçtan uca tutarlılığın sağlanması .

Today, where natural resources play a key role in the quality of human life, countries review their activities not only for themselves but also for the benefit of the whole world. In today's conditions, where secondary resources are as valuable as natural resources, the "3R" (Reduce, Reuse, Recycle) principle adopted by industrial circles is supported in order to implement the sustainable development and circular economy model. These stages, which we can call manufacturers' waste reduction, reuse and recycling, play a major role in eliminating environmental concerns and supporting technological developments, as well as recycling.

On the other hand, the European Union will only accept 10% of all waste generated in solid waste landfills for disposal. While the EU shapes its entire circular economy, it also emphasizes the economic dimension of the issue. By 2030, it is calculated that with the reuse of waste as secondary raw material in Europe, an annual contribution of 600 billion Euros will be made to the EU economy.


The organization of IREMCON International Environment Conference was initiated in 2015 to strengthen international cooperation by bringing together the leading institutions of the waste sector and public/private sector organizations in the Balkans within the scope of the issues summarized above, an effective waste management based on industrialization and legislative harmonization. The target audience of IREMCON is all public institutions and organizations related to waste management and recycling, as well as the service and manufacturing sectors.